บริการ OEM

กระบวนการ OEM/ODM/PLM (TOP) โดยทั่วไปของ MUTIAN ENERGY ยึดตามระบบการประกันคุณภาพ ISO9001 อย่างเคร่งครัดTOP เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของแผนกต่างๆ ตั้งแต่ฝ่ายขาย, R&D, วิศวกรรม, การจัดซื้อ, การผลิต & QA และโลจิสติกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและการส่งมอบที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

ขั้นตอน OEM