บริการ OEM

กระบวนการ OEM / ODM / PLM ทั่วไปของ MUTIAN ENERGY (TOP) ยึดตามระบบการประกันคุณภาพ ISO9001 อย่างเคร่งครัด TOP เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของแผนกในรูปแบบการขาย R&D วิศวกรรมการจัดซื้อการผลิตและการควบคุมคุณภาพและโลจิสติกส์ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการจัดส่งที่รวดเร็วสำหรับลูกค้า

OEM Procedure